Tag Archives: thiêt kê hoa văn chạm nổi nhà gỗ cổ truyền

Đục chạm vì thuận nhà gỗ lim 3 gian 18 cột ở Hồ Tây

Đục chạm vì thuận nhà gỗ lim 3 gian

Thiết kế nhà gỗ cổ truyền gỗ lim độc mà lạ từ chất liệu đến thiết kế hình dáng, tên gọi. Nhiều người sống cả một đời cùng nhà gỗ cổ truyền nhưng cũng không biết hết tên gọi các cấu kiện nhà gỗ, cũng không biết hết các hoa văn và ý nghĩa nhân […]