Tag Archives: mẫu nhà thừ đường

Ý nghĩa của các mẫu thiết kế nhà từ đường đối với đời sống

“Khôn ngoan nhờ đức cha ông  Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ  Đạo làm con chớ hững hờ  Phải đem hiếu kính mà thờ tổ tiên” Thờ tự tổ tiên đã từ lâu là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Những nghi lễ thờ cúng diễn ra tại những mẫu […]