Tag Archives: kẻ truyền trong nhà gỗ cổ truyền

Kẻ hiên, kẻ truyền, kẻ lợn trong nhà gỗ kẻ truyền (nhà ở truyền thống Bắc bộ)

kẻ lợn

Trong thiết kế nhà gỗ cổ truyền, vì kèo chính là xương sống nắm giữ trọng tâm của ngôi nhà. Vì kèo có chắc, có vững thì ngôi nhà mới bền lâu, trường tồn cùng với thời gian và chống được bão gió khắc nghiệt như ở Việt Nam. Tự hỏi tại sao miền Trung […]