Tag Archives: cuốn thư nhà gỗ

Vị trí cuốn thư nhà gỗ trong ngôi nhà truyền thống

Cuốn thư nhà gỗ hay còn gọi là bình phong nhà gỗ là một trong những cấu kiện dùng nhiều trong các công trình tâm linh. Như: nhà ở truyền thống, nhà thờ họ, nhà từ đường. Vậy đối với những mẫu cuốn thư này sẽ được đặt ở vị trí nào trong nhà. Lý […]