Tag Archives: cửa nhà gỗ 3 gian

Nét độc đáo của cửa nhà gỗ 3 gian Bắc Bộ trong kiến trúc

Nói đến cửa nhà gỗ 3 gian là nói về cấu kiện hết sức quan trọng và độc đáo đặc trưng của nhà gỗ cổ truyền. Loại cửa này còn có tên gọi là cửa bức bàn. Để hiểu rõ hơn về kiểu cửa này chúng ta hãy cùng nhau đi làm rõ ở bài […]