Tag Archives: bản vẽ nhà gỗ lim 5 gian

Nhà gỗ Lim 5 gian buồng gói tại Đông Anh, Hà Nội

Công trình Nhà gỗ cổ truyền gỗ Lim 5 gian buồng gói được thi công tại Đông Anh, Hà Nội có thiết kế bắt mắt trên tầng 2, kiến trúc truyền thống hài hòa với thiên nhiên. Thiết kế theo lối kẻ truyền 5 gian, tiền kẻ hậu bảy, các cấu kiện được chạm khắc […]