Tag Archives: bản vẽ nhà gỗ

Vai trò quan trọng của cây thước tầm đối với mẫu nhà gỗ cổ truyền

Trong mẫu nhà gỗ cổ truyền cây thước tầm luôn đóng vai trò quan trọng. Nếu như ở phương Tây sẽ luôn sử dụng những bản vẽ vô cùng phức tạp và có đôi phần cứng nhắc. Thì ở các nước phương Đông, cụ thể là Việt Nam sẽ sử dụng thước tầm (sào mực). […]