Tag Archives: nhà gỗ 5 gian kẻ truyền

Đặc sắc với công trình nhà gỗ 5 gian kẻ truyền tại Nam Định

Nhà gỗ 5 gian kẻ truyền là nét kiến trúc đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Công trình được thực hiện nhằm mục đích làm nơi thờ cúng gia tiên, là nơi để ở, là đoàn viên con cháu anh em trong gia đình mỗi khi có dịp. Quý vị có đang quan […]